Murat Eğitim Kurumları

Ölçme Değerlendirme

Milli Eğitim Bakanlığının amaçlarına uygun olacak şekilde eğitim ve öğretim faaliyetlerinde, okulun amaçlarının ölçme değerlendirme faaliyetlerine uygunluğunu kontrol etmek,

Yetenek avcılığı sayesinde öğrencilerin yeteneklerini tespit edip gerekli değerlendirmeyi yapmak,

 Öğrenci ve öğretmen arasındaki öğretme-öğrenme dengesini yakından izlemek, yeni ölçme-değerlendirme stratejileri geliştirmek,

Ölçme araçlarının, güvenilirlik, geçerlilik, objektiflik, ayırt edicilik özelliklerine sahip olmasını sağlamak, başarı ölçümüne en uygun ölçme yöntemlerini geliştirmeyi hedeflemek,

Tüm ölçümlerin değerlendirilmesi yapıldıktan sonra geri bildirimini sağlamak.

Ölçme Değerlendirme
 
#
Tamam